top of page

Assessment Center Hazırlık Eğitimi

01-Vaka Çalışması ve Sunum

Vaka analizi senaryosu, bir problemi veya durumu çözmek veya analiz etmek için kullanılan örnek temelli bir senaryodur. Bu senaryolar, iş dünyasında, eğitim ortamlarında veya değerlendirme merkezlerinde kullanılabilir. Katılımcılara belirli bir senaryo sunulur ve bu senaryo ile ilgili veriler ve bilgiler sağlanır. Katılımcıların, verilen senaryo üzerinden analiz yapmaları, sorunları tanımlamaları ve çözüm önerilerini sunum yaparak sunmaları beklenir.

02-Rol Oyunları

Rol oyunları, adayların veya çalışanların karşılarına çıkabilecek gerçek hayattaki zorlukları ve sorunları simüle etmek için kullanılır. Bu egzersizler genellikle işle ilgili durumları ve etkileşimleri içerir ve adaylardan belirli rolleri, görevleri veya senaryoları başarıyla yönetmelerini bekler.

03-Gerçekleri Bulma Senaryosu

Gerçekleri bulma senaryosu, değerlendirme merkezlerinde kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Bu senaryoda, katılımcılara genellikle karmaşık bir durum veya senaryo sunulur ve katılımcılardan bu durumu analiz etmeleri, verilen bilgiler arasında doğru ve önemli olanları belirlemeleri istenir.

04-Posta Kutusu Egzersizi

Posta kutusu egzersizi, bir adayın veya çalışanın iletişim ve organizasyon becerilerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir görevdir. Bu egzersizde, kişiye bir sanal posta kutusu atfedilir ve belirli görevleri yerine getirmesi beklenir. Örneğin, bu görevler arasında gelen e-postaları organize etmek, önceliklendirmek, gerekli yanıtları hazırlamak ve iletişimi etkili bir şekilde yönetmek gibi konular yer alabilir.

05-Planlama / Bekleyen İşler

Bekleyen işler senaryosu, katılımcılara hayali bir iş ortamında karşılaşabilecekleri bekleyen işler veya ertelenmiş görevlerle ilgili bir senaryo sunar. Bu senaryo, katılımcıların zaman yönetimi, önceliklendirme ve etkili iş organizasyonu becerilerini değerlendirmeye yardımcı olur.

06-Grup Mülakatları

Assessment Center grup egzersizleri senaryoları, iş başvuruları veya kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Bu egzersizler, adayların grup içinde işbirliği yapma, iletişim kurma, liderlik yetenekleri ve problem çözme becerilerini değerlendirmek için tasarlanır.

07-Yetkinlik Bazlı Mülakat Görüşmesi

Yetkinlik bazlı mülakat, iş başvuruları sürecinde adayların geçmiş deneyimlerini ve becerilerini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullanılan bir mülakat yöntemidir. Bu tür mülakatlarda, adaylara işle ilgili belirli yetkinlikleri veya davranışları örneklemeleri istenir. Genellikle önceki iş deneyimlerinden veya kişisel yaşamdan örnekler vermesi gereken sorular sorulur.
Assessment Center Hazırlık Eğitimi (1).png
bottom of page